Yasal Duyurular

Sermaye Piyasası Kurulu’ nun 11.08.2022 tarih ve 42 sayılı toplantısında; Şirketimize, “Kısmi Yetkili Aracı Kurum” olarak aşağıdaki tabloda gösterilen kapsamda yatırım hizmet ve faaliyetlerinde bulunma izni verilmiştir.

Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü Veriliş Tarih Sayisi
Kısmi Yetkili Aracı Kurum
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar İzni Var (-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var (-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İzni Var (-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var (-)
2. İşlemAracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzni Var (-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var (-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (-) (-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var (-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar (-)
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler (-)
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (-)
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar (-)
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar (-)
3.vi. Diğer Türev Araçlar (-)
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5. YatırımDanışmanlığı Faaliyet İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
6.i. Aracılık Yüklenimi (-)
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
7. Saklama Hizmeti
7.i. Sınırlı Saklama Hizmet İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti (-)