Yetki Belgelerimiz

TABLO II/a - Yetki Belgesine İlişkin Bilgiler
Sahip Olunan Yetki Belgesi Türü Veriliş Tarih Sayisi
Kısmi Yetkili Aracı Kurum 8/26/2022 K-025 (D-08)
İzin Verilen Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri
1. Emir İletimine Aracılık Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
1.i. Paylar İzni Var (-)
1.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var (-)
1.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri İzni Var (-)
1.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
1.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
1.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var (-)
2. İşlemAracılığı Faaliyeti Yurt İçinde Yurt Dışında
2.i. Paylar İzni Var (-)
2.ii. Diğer Menkul Kıymetler İzni Var (-)
2.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (-) (-)
2.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
2.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar İzni Var (-)
2.vi. Diğer Türev Araçlar İzni Var (-)
3. Portföy Aracılığı Faaliyeti Yurt İçinde
3.i. Paylar (-)
3.ii. Diğer Menkul Kıymetler (-)
3.iii. Kaldıraçlı Alım Satım İşlemleri (-)
3.iv. Paya Dayalı Türev Araçlar (-)
3.v. Pay Endekslerine Dayalı Türev Araçlar (-)
3.vi. Diğer Türev Araçlar (-)
4. Bireysel Portföy Yöneticiliği Faaliyeti İzni Var
5. YatırımDanışmanlığı Faaliyet İzni Var
6. Halka Arza Aracılık Faaliyeti
6.i. Aracılık Yüklenimi (-)
6.ii. En İyi Gayret Aracılığı İzni Var
7. Saklama Hizmeti
7.i. Sınırlı Saklama Hizmet İzni Var
7.ii. Genel Saklama Hizmeti (-)