Yasal Duyurular

TFG ISTANBUL MENKUL DEĞERLER A.Ş.

(Eski Unvanı: EKİNCİLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.)

2022 YILINDA ZAMANAŞIMINA UĞRAYACAK HESAPLAR HAKKINDA DUYURU

06.12.2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun (SPKn) 83. Maddesi ve Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin 12.03.2015 Tarih ve 85880057-0139 Sayılı yazısı uyarınca, yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklarının, hesap sahibinin yaptığı en son talep, işlem veya herhangi bir şekilde verdiği yazılı talimat tarihinden, yatırım fonu ve değişken sermayeli yatırım ortaklıkları için ise tasfiye tarihinden başlayarak on yıl içinde talep ve tahsil edilmemesi halinde Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) gelir kaydedilmesi gerekmektedir.

İlgili kanun uyarınca, Kurumumuz nezdinde 2022 yılı içerisinde zamanaşımına uğrayacak olan hesap bilgileri ve son işlem tarihleri, Kurumumuz internet sitesinde ( www.reelkapitalmenkul.com ) ve (www.kapitalfx.com ) 31.12.2022 tarihine kadar yayınlanacaktır.

Listede isim ve hesap bilgileri yer alan hesap sahiplerinin, en geç Kurumumuzda en son işlem yaptıkları tarihten itibaren (en son talep, işlem veya yazılı talimat) on yıllık zamanaşımı süresi dolana kadar Kurumumuza geçerli kimlik belgeleri ile başvurmamaları halinde, Kanun gereği zamanaşımına uğramış olan yatırım hizmet ve faaliyetinden kaynaklanan her türlü emanet ve alacaklar ile bunlara bağlı faiz, kar payı ve diğer getirileri Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne devredilecektir. Hesapların zamanaşımına uğrayacağı tarihten sonra yapılacak başvurulara istinaden emanet ve alacakların iadesi mümkün olmayacaktır.

Hesap sahiplerine ilanen tebliğ olunur.

Saygılarımızla,